main-banner
Trung tâm dữ liệu FPT Fornix
Tìm hiểu thêm về trung tâm dữ liệu FPT Fornix
Trải nghiệm tham quan thực tế ảo
Khám phá ngay

Về trung tâm dữ liệu FPT

Hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam, FPT Telecom không ngừng nỗ lực, cải tiến dịch vụ để cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ xuất sắc 5 sao.